Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizujemy to przez utrzymanie wysokiego standardu warunków pracy i respektowanie obowiązującego prawa. 

Deklarujemy realizację działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy i ochronę zdrowia.

Wspierając realizację naszych celów deklarujemy:

  • funkcjonowanie Firmy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawnych i norm dotyczących w szczególności transportu drogowego i pracy ze zbiornikami ciśnieniowymi do przewozu materiałów sypkich
  • dążenie do wyeliminowania lub zmniejszenia występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników poprzez stosowanie właściwych technik i narzędzi na stanowiskach pracy, oraz utrzymanie ich w najwyższym stopniu sprawności technicznej
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników i zaznajamianie ich ze wszystkimi aspektami pracy, ze szczególnym naciskiem na bezpieczne jej wykonanie
  • promowanie postaw i działań zwiększających zaangażowanie pracowników na rzecz poprawy warunków pracy

Zgodnie z deklarowaną polityką, pracownicy zobowiązani są do przestrzegania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, którego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa na stanowiskach pracy.

Kontakt
Kontakt

AMAKS Andrzej Szyczewski
ul. Borowikowa 10
87-134 Rozgarty

Adres do korespondencji/ siedziba biura:
ul. Bydgoska 14
87-103 Mała Nieszawka

fax +48 56 678-94-20

tel +48 607-641-280

biuro@amaks.pl